O nas

Zapewniamy jednostkom Gminy Miasta Gdańska wspólną obsługę informatyczną. Nasze centrum powstało, aby wprowadzić i zapewnić standaryzację świadczonych usług IT oraz wdrożyć wspólne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Działamy jak typowe Centrum Usług Wspólnych w obszarze informatyki, zajmując się nowoczesnymi technologiami, bazującymi na rozwiązaniach uznanych dostawców. Gdańskie Centrum Informatyczne powstało 1 sierpnia 2017 roku jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska, na bazie pracowników Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W lutym 2018 roku dołączyli do nas pracownicy IT z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Straży Miejskiej i Zarządu Transportu Miejskiego. W kwietniu grono jednostek obsługiwanych przez nas powiększyło się o Gdańskie Centrum Świadczeń, a od września 2018 roku realizujemy również zadania związane z nadzorem, obsługą informatyczną i administrowaniem Gdańską Platformą Edukacyjną.


Maria Bollin
Dyrektor

Maria Bollin jest dyrektorem Gdańskiego Centrum Informatycznego od dnia 01.08.2017. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami zmian transformacyjnych i restrukturyzacji obszaru IT w dużych organizacjach.
Absolwentka wydziału Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada Dyplom MBA GFKM pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego i IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management.

 

Maria Bollin

Jacek Lenkiewicz
Zastępca Dyrektora

Informatyk z wykształcenia i zamiłowania. Zdobył wiedzę i doświadczenie specjalistyczne przechodząc drogę od programisty do inżyniera systemowego. Doświadczenie w kierowaniu projektami IT i zarządzaniu informatyką uzyskał jako wieloletni wiceprezes firmy informatycznej, wdrażającej systemy informatyczne w bankach i świadczącej usługi outsourcingowe. Od kilku lat pracuje na rzecz rozwoju i utrzymania IT w Gminie Miasta Gdańska.
Wykształcenie:
- Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Informatyki
- Microsoft Certified Administrator
- Prince2 Practitioner

 

Jacek Lenkiewicz